Stichting ContrapostActueel:

www.biotopvakantie.nl De inschrijving voor 2018 is open

Oranjefondscollecte: 22-26 mei 2018 in een stukje van Haren. Laat me weten als je mee wilt helpen, bijvoorbeeld een paar uurtjes.

Stichting Contrapost werd in 1999 opgericht door beeldend kunstenaar Alette de Groot. Het doel was projecten te organiseren die zich begeven op het snijpunt van kunst en samenleving.

De directe aanleiding was het project Kaartenhuis in de openbare bibliotheek Groningen, t.g.v. 50 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Schrijvers, dichters en beeldend kunstenaars creëerden samen wenskaarten. Het publiek verstuurde deze naar politieke gevangenen.

Pas tien jaar later werd de stichting opnieuw actief, door de samenwerking met Daniëlle de Wide. Projecten die Alette en zij samen bedachten, initiëerden en uitvoerden:

Verhalen Breien (twee projecten). Senioren en kinderen uit een buurt leerden elkaar kennen door hun verhalen te vertellen. Ondertussen breiden ze samen aan een kunstwerk en onstond op de achtergrond een samenhangend voorleesverhaal, i.s.m. een schrijver.

Buurt in Beeld (drie projecten). Senioren en kinderen uit een buurt bekeken elkaar en hun omgeving met behulp van allerlei technieken uit de beeldende kunst, en werken samen aan een (kunst)cadeau voor de buurt. Buurt in Beeld in Stee in Stad was een speciale aflevering van dit project op verzoek van het wijkhotel dat zocht naar een creatieve manier om meer contact in de buurt te maken.

Ouder-kind-project in asielzoekerscentrum Ter Apel i.o.v. De Vrolijkheid. Gezinnen maakten samen een kunst-foto-boek. Het doel was het hele gezin erbij te betrekken en iedereen mistens één keer lachend op de foto te zetten.

Prokkel (twee keer) i.s.m. NOVO, buurtbewoners en verstandelijk gehandicapte bewoners van NOVO leverden samen een creatieve bijdrage aan het jaarlijkse Prokkel feest.

Pimp Je Portiek in de Dreesflat in Groningen, i.o.v. Woningbouwvereniging Nijestee.

De laatste jaren is Stichting Contrapost ingezet voor:

ONE! In de aanloop naar de Earth Charter jubileumviering 2015 schreven honderden mensen een stukje tekst naar keuze uit het Earth Charter. In hun eigen taal en handschrift, maar binnen de gegeven vorm van een geabstraheerd vogelsilhouet. Deze vormen werden verwerkt in een kunstwerk, dat het Earth Charter +15 jubileum opsierde. Het motto van het jublieumfeest: ‘One Earth Community One Common Destiny’. Foto's de facebookpagina van Contrapost.

Rondje Méér (jaarlijks) Kunstenaars rond het Paterswoldse meer stellen hun atelier open voor publiek en maken er voor alle bezoekers een mooie dag van. www.kunstenaarsrondjemeer.nl 3 juni 2018 is het eerstkomende Rondje Méér.

Liedje bij de koffie (eenmalig in Echten) seniorenproject, i.s.m. Renate Klumper.

De Schrijfmarathon (jaarlijks) i.s.m. Amnety International Haren.

Surprise! Een creatieve en feestelijke dag waar voor minimale bijdragen originele cadeautje gekocht en/of zelf gemaakt kunnen worden. Een lichtpuntje in de decembermaand voor mensen met krappe beurs.

BioTOPvakantie (2018) Creatieve vakantieweken voor kinderen en jongeren, i.s.m. een groot team professionals uit de Biotoop. www.biotopvakantie.nl